Phim Tinh Thần Biến Phần 4
Cú pháp tìm kiếm: Tinh Thần Biến Phần 4 Phimmoi
NỘI DUNG PHIM

Vì để tìm tung tích của các thanh Ngọc Kiếm đi đến Tiên Phủ, mà dẫn đến đại chiến 3 tộc Tiên – Ma – Rồng, Tần Vũ dưới sự giúp đỡ của Lan thúc mà có được thanh Ngọc Kiếm thứ 8, trở thành lãnh tụ của thế lực lớn thứ tư đáy biển. Tần Vũ quyết tâm đối mặt với thử thách mới. Tập họp đủ Ngọc Kiếm, mở Tiên Phủ. Cuối cùng Tiên Phủ từ từ mở ra, lúc bước vào bảo địa, thử thách sinh tử chỉ mới bắt đầu từ đây.

Phimmoi | Phimmoi.net – Xem phim hay không quảng cáo

Xem Phim