than-y
NỘI DUNG PHIM

Nội dung phim Thần Y Cửu Tiểu Thư

Nàng là thánh thủ của Quân Cửu tại Hoa Hạ, y là một người độc song tuyệt. Sau một lần xuyên không, nàng đã biến thành một cô tiểu thư phế vật bị người người sỉ nhục. Phế vật sao? Chờ ta đánh vào mặt và ngược chết lũ cặn bã các ngươi! Luyện đan dược, ngồi trên lưng thần thú ta đều làm được. Và khi màn đêm buông xuống thì ta chính là tà đế! Vậy cuối cùng ai mới là phế vật đây?

Phimmoi | Phimmoi.net – Xem phim hay không quảng cáo

Xem Phim